ePub, PDF Available: Polskie parki rozrywki

Polskie parki rozrywki (ePub)

E-Book Polskie parki rozrywki is now ready.

What's Inside

E-book in high quality for reading online or print
Popular formats for various devices: PDF, ePub, FB2, Mobi (Kindle), DOC (MS Word)
The fastest servers to download

About eBook

eBook Description

Podró?owanie z dzie?mi to fascynuj?ca przygoda. Niejednokrotnie dzielenie si? globtrotersk? pasj? nale?y do najpi?kniejszych stron rodzicielstwa, a wspomnienie fascynacji w oczach malucha i buzi rozdziawionej z zachwytu na widok wspania?ego zamku, egzotycznego zwierz?cia czy mrocznej jaskini na zawsze pozostaje w pami?ci. Ale cz?sto si? zdarza, ?e mimo wspania?ej pogody stawianie babek z piasku, k?piel w jeziorach czy przemierzanie górskich szlaków spowszednieje i padnie nieuniknione: „Nudz? si?!”. W takiej w?a?nie chwili warto si?gn?? po t? ksi??k?. W postaci krótkich notek opisano w niej obiekty ciekawe dla dzieci, doskona?e na urozmaicenie d?u?szego urlopu czy krótkiego wypadu. Kompendium obejmuje teren ca?ej Polski i uwzgl?dnia zarówno najwi?ksze miasta, jak i ma?o zagospodarowane rejony.

eBook Info

Title
FormateBook, (torrent)En
PublisherDRAGON
File size1.1 Mb
ISBN978-8378872009
GanreBiography: Religious & Spiritual
Release date 01.01.2016
Pages count240
Book rating0.7 (0 votes)

Download Polskie parki rozrywki (ePub)

polskie_parki.epub polskie_parki.epub
Source: KrispyChain
Format: ePub
Size: 5,0Mb

Download
77663_polskie_parki.pdf 77663_polskie_parki.pdf
Source: FileFetcher
Format: PDF
Size: 2,1Mb

Download
polskie_parki_[filefetcher].mobi polskie_parki_[filefetcher].doc
Source: KrispyChain
Format: Mobi
Size: 11,0Mb

Download
krispychain-polskie_parki.zip krispychain-polskie_parki.zip
Source: eBooks unLimited
Format: ePub + PDF
Size: 3,7Mb

Download
polskie_parki.epub polskie_parki.epub
Source: Peter's Library
Format: ePub
Size: 14,5Mb

Download

Related e-Books